Cementvarefabrikkens historie

Cementvarefabrikken Sælvig har eksisteret siden 1908.
Den blev startet af lokale gårdmænd, som fremstillede betonmursten og betontagsten.

Placeringen var ideel på grund af den lette adgang til sten og grus.

Bjørn Sørensen tog over efter sin far i 1990.  


Den 1. maj 2021 solgte Bjørn fabrikken til Thomas Peter Kjeldahl, som vil føre fabrikken videre.

Thomas Peter viderefører virksomheden som den er i dag sammen med Bjørn, som fortsætter som kontaktperson og daglig leder, på den samme måde som hidtil, med levering af beton af høj kvalitet.


Vi håber at det gode samarbejde, og den tillid, der har været vist Bjørn, kan videreføres til Thomas Peter.Dette kan vi hjælpe med


Vores primære opgaver er fremstilling og levering af færdigbeton og salg af betonvarer hovedsagligt fra IBF.

Salg af fliser, belægningssten og funda-/lecablokke og salg af granit-sten mv.